Ma - Vr 8:30 - 17.00

Bel ons direct
0180 42 50 11

Maatschappelijke organisaties

Verslaglegging met impact

Verslaglegging voor maatschappelijke organisaties.

Welkom in de wereld van verslaglegging voormaatschappelijke organisaties, waar bijzondere specificaties en richtlijnen op van toepassing zijn.  

Goede verslaggeving gaat verder
Door subsidiërende instellingen wordt een kritische blik op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het gebruik van publiek geld geëist. Hierbij staat vaak de vraag centraal of alle gedane uitgaven weldaadwerkelijk zijn besteed aan het beoogde doel. Bij maatschappelijke organisaties draait verslag legging daarom niet alleen om het presenteren van betrouwbare financiële gegevens. Subsidiegevers hanteren vaak ook complexe controleprotocollen waarin ook de inhoudelijke prestaties worden belicht. De verantwoording en de controle daarop gaan bovendien vaak hand in hand met het kunnen blijven ontvangen van financiering.      

Maatschappelijke organisaties in de brede zin van het woord


Wij beheren een grote portefeuille aan klanten die gefinancierd worden vanuit subsidies en giften, variërend van welzijns instellingen tot culturele en educatieve organisaties. Onze opdrachtgevers zijn zowel publieke als private organisaties, meestal in de vorm van stichtingen enverenigingen.

Bij al deze organisaties is het van essentieel belang om nauwkeurig en transparant verantwoording af te leggen. Of u nu samenwerkt met landelijke organisaties zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een gemeente, provincie of een private financier. Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om aan de specifieke subsidievereisten te voldoen.
We zijn bekend met specifieke verslaggevingsregels zoals de RJ 640 en 650, RJKC1 en C2 en gemeentelijke subsidieverordeningen en controle protocollen. Onze passie voor maatschappelijke organisaties drijft ons om hen te helpen duidelijk te maken hoe verantwoord men is omgaan met publieke middelen.

BAKKER CARES

Wij geloven sterk in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en we willen binnen de grenzen van ons vermogen bijdragen aan het welzijn van onze samenleving.

Dit is waarom ‘BAKKER CARES’ en zijn wij gedreven om onze expertise in verslaglegging in te zetten ommaatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Samen zorgen we ervoor dat maatschappelijke organisaties kunnen bloeien, hun financiering behouden en blijven bijdragen aaneen betere samenleving.