Enter your keyword

Wetsvoorstel implementatie registratiewet UBO vertraagd

Wetsvoorstel implementatie registratiewet UBO vertraagd

Het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratiewet uiteindelijk belanghebbenden is vertraagd. Deze wordt pas begin 2019 verwacht in verband met de voorgenomen wijziging van de vierde antiwitwas richtlijn.
Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer in zijn brief van 20 april 2018 geïnformeerd over de voortgang van de totstandkoming van het UBO-register. Beoogd was om het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden in de eerste helft van 2018 in te dienen. Het wetsvoorstel wordt zoals nu bekend is gemaakt pas begin 2019 verwacht.
Het richtlijnvoorstel tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn (wijzigingsrichtlijn) zal naar verwachting eind dit voorjaar in werking treden. De wijzigingsrichtlijn voorziet onder andere in verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie en heeft gevolgen voor het implementatiewetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden. Het al ingezette wetgevingstraject voor de totstandkoming van het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten kan daarom niet ongewijzigd worden voortgezet. De wijzigingsrichtlijn voorziet ook in een verlenging van de implementatietermijn voor dit onderdeel tot 18 maanden na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn. Daarom is ervoor gekozen om het aangepaste implementatiewetsvoorstel pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn verder in procedure te brengen. Het streven is het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het wetsvoorstel wordt dan naar verwachting begin 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.
Bron: MvF 20-04-2018

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd