Enter your keyword

Private premie derde WW-jaar 2021

Private premie derde WW-jaar 2021

De premie voor het derde WW-jaar voor 2021 is vastgesteld op 0,5%. Dit is conform de eerder aangegeven prognose. Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten werknemers op de hoogte brengen van de nieuwe premie.
Stichting PAWW heeft aangegeven samen met accountant EY jaarlijks een steekproef te doen onder werkgevers. Dit is nodig om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan Stichting PAWW. Stichting PAWW dient dit aan te kunnen tonen.
De steekproef wordt in de komende maanden uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn reglementair verplicht om hun medewerking te verlenen.
Bron: AWVN.nl 27-10-2020

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd