Enter your keyword

Conceptregeling compensatie transitievergoeding

Conceptregeling compensatie transitievergoeding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptregeling voor de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid naar de Kamer gestuurd. De Tweede Kamer behandelt thans het wetsvoorstel dat onder meer die compensatie voor de werkgever regelt. De regeling ziet zowel op nieuwe gevallen, als op transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt.
Volgens de conceptregeling kan straks een werkgever bij UWV een compensatie aanvragen voor transitievergoeding die het heeft verstrekt op of na 1 april 2020. 1 april 2020 is de beoogde datum van inwerkingtreding van art. 7:673e BW. Een werkgever zal hiervoor de compensatie moeten aanvragen binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding (bij betaling in termijnen: binnen zes maanden na de laatste betaling).
Voor oude gevallen, dat wil zeggen (transitie)vergoedingen die zijn betaald wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020, dient de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 te worden ingediend.
Bron: Min SZW 28-05-2018

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd