Enter your keyword

Nieuws

Beleidswijziging bijtelling bij meer dan één auto van zaak

De Belastingdienst heeft het beleid ten aanzien van de bijtelling voor privégebruik van situaties waarin een werknemer over meer dan één auto van de zaak beschikt met ingang van 2021 gewijzigd. In plaats van de hoogste cataloguswaarde is nu de hoogste bijtelling van belang. Momenteel hoeft een werkgever de bijtelling voor een werknemer, die meer […]

Ernstig beschadigde auto eerst herstellen, dan BPM berekenen

Wacht een vanuit het buitenland overgebrachte auto nog op een keuring vanwege essentiële gebreken? Dan dient men de BPM te berekenen nadat deze gebreken zijn hersteld. Een autohandelaar brengt een gebruikte auto met ernstige schade vanuit Duitsland over naar Nederland. De auto heeft de status ‘wacht op keuring’ (WOK). Men mag dus niet op de […]

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale culturele evenementen

Het kabinet is niet van plan om wettelijke maatregelen te nemen voor een verlaagd btw-tarief voor digitale culturele evenementen. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Het kabinet trekt zich het lot aan van alle sectoren die getroffen worden door deze pandemie. Zo ook de culturele sector. Om die reden heeft het kabinet […]

Hersenschudding is geldig excuus voor te laat bezwaar

In geval van overmacht is een beroep tegen de afwijzing van een te laat bezwaarschrift in principe toch ontvankelijk. Een situatie van overmacht doet zich bijvoorbeeld voor als de gemachtigde van een belanghebbende een hersenschudding oploopt en vervolgens strikte rust moet houden. Een VOF gaat in bezwaar en beroep met betrekking tot een subsidie op […]

Hardheidsclausules TVL gepubliceerd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijzigingsregeling van de TVL gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wordt voor het eerste kwartaal van 2021 op een aantal onderdelen gewijzigd. Ten eerste wordt de vaste lastendrempel verlaagd waardoor meer mkb-ondernemingen voor TVL in aanmerking komen. De vaste lastendrempel, het vereiste dat een onderneming minimaal […]

Vast minimum gebruikelijk loon is absoluut bedrag

De fiscus hoeft bij het bepalen van het gebruikelijk loon het normbedrag in principe niet naar tijdsgelang toe te passen. Zelfs als de dga maar een paar maanden voor zijn bv werkt, kan hij toch het volle normbedrag aan gebruikelijk loon genieten. Een man krijgt twee navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Een van deze navorderingsaanslagen ziet mede […]

Tot 1 juli 2021 onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven vergoeden. Ook als deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris […]

Rittenregistratie moet werkelijk gereden kilometers tonen

Als een werknemer een rittenregistratie overlegt, dient deze inzicht te geven in de werkelijk gereden kilometers. Geeft hij standaardkilometers op, dan schaadt hij daarmee de geloofwaardigheid van de rittenregistratie, aldus Rechtbank Noord-Nederland. Een bedrijf stelt zijn werknemer zowel in 2017 als in 2018 een auto van de zaak ter beschikking. Overigens gaat het in 2018 […]

Duidelijkheid over startersvrijstelling en 2%-tarief OVB

De Belastingdienst heeft een vragen en antwoorden document samengesteld waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de startersvrijstelling en 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. Daaruit blijkt hoe de Belastingdienst omgaat met voortgezette bewoning door de verkoper na overdracht van de woning en de mogelijke consequenties voor de startersvrijstelling. Sinds januari geldt voor starters op de woningmarkt (ouder […]

Particulieren

Ondernemers