Enter your keyword

Nieuws

Aftrek extra kosten wegens incontinentie toegestaan

Volgens Hof Amsterdam is incontinentie een ziekte. Daarom bestaat recht op aftrek van de extra uitgaven voor kleding en beddengoed in verband met die incontinentie. Een vrouw heeft in verband met incontinentie in haar IB-aangifte een bedrag afgetrokken voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De inspecteur heeft de aftrek niet toegestaan omdat geen sprake […]

Telefoongesprek met belastingdienst geen tijdig ingediende aanvraag kgb

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een aanvraag voor een kindgebonden budget alleen schriftelijk kan geschieden. Een telefoongesprek met de Belastingdienst kan daarom niet als een tijdig ingediende aanvraag aangemerkt worden. Een man wilde in 2016 nog aanspraak maken op het kindgebonden budget 2015. Hij stelt in augustus 2016 met de Belastingdienst/Toeslagen hierover gebeld te hebben. […]

Denksport is geen sport

Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw voor de diensten die zij verrichten aan de leden zodat de leden kunnen sporten. Volgens het Europese Hof van Justitie geldt deze btw-vrijstelling niet voor activiteiten met een te verwaarlozen lichamelijke component. Een denksport valt dus volgens het Hof niet onder het begrip sport. Het ging in deze zaak om […]

Bron van inkomen aanwezig

Een zelfstandige verkoper stelt geen bron van inkomsten te hebben genoten. Volgens de inspecteur en ook Rechtbank Den Haag was er wel degelijk een bron van inkomen aanwezig. En die inkomsten zijn door de inspecteur terecht belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Een man treedt op als zelfstandig verkoper van een bv, die als multi-levelmarketingonderneming […]

Ondeugdelijk procederen helpt eigen vordering ‘om zeep’

Een onwaarschijnlijke slordige en onvolledige voorlegging van een (incasso)zaak leidt ertoe dat de rechtbank de vordering afwijst. Een gemachtigde van een zorgverzekeraar stelt namens de zorgverzekeraar dat een verzekeringnemer diverse facturen onbetaald heeft gelaten. In dit kader zijn meerdere dagvaardingen tegen de verzekeringnemer uitgebracht. Deze zijn niet aangebracht op de rol of ingetrokken, omdat daarna […]

Lage-inkomensvoordeel aangewend voor blijfbonus

Met ingang van 2017 komt een werkgever in aanmerking voor een lage-inkomensvoordeel (LIV) indien hij een werknemer te werk stelt die een uurloon verdient van 100% tot 125% van het minimumloon. In een onlangs tot stand gekomen onderhandelingsresultaat voor de cao Facilitaire Contactcenters is de afspraak opgenomen om het LIV deels aan te wenden voor […]

Belegging moest aangemerkt worden als privévermogen

Volgens Hof Den Bosch vormde de belegging van een ondernemer geen ondernemingsvermogen maar privévermogen. De belegging vervult volgens het hof geen functie binnen de normale uitoefening van diens onderneming en was dus niet dienstbaar aan die onderneming. Een beleggingsadviseur startte in april 2008 een eenmanszaak en verkocht in dat kader een beleggingsproduct. In dat beleggingsproduct […]

Particulieren

Ondernemers