Enter your keyword

Nieuws

Mogelijke onterving stiefkinderen rechtvaardigt geen dwaling

Twee partners met ieder kinderen uit een eerder huwelijk benoemen elkaars kinderen als mede-erfgenamen. Na het overlijden van de ene partner onterft de overgebleven partner zijn stiefkinderen. In beginsel kunnen die stiefkinderen dan niet vorderen dat de nalatenschap van hun eigen ouder alleen aan henzelf toekomt. Een echtpaar trouwt in gemeenschap van goederen. Zij krijgen […]

Vijf jaar goede trouw nodig voor schuldsanering

Om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling moet de verzoeker in de voorafgaande vijf jaar te goeder trouw zijn geweest en moet hij de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren nakomen. Een man verzoekt Rechtbank Rotterdam om de schuldsaneringsregeling toe te passen vanwege een schuld van € 480.560. Op het moment dat de […]

Bij goederengemeenschap blijft apart schenken mogelijk

Een schenking door een in gemeenschap van goederen gehuwde persoon is niet automatisch voor de helft toe te rekenen aan zijn echtgenoot. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft dat bevestigd. Een vader schenkt op 27 juni 2001 € 3.861.875 aan zijn dochter door dit bedrag van zijn Zwitserse bankrekening te laten overboeken op haar rekening bij dezelfde bank. De man […]

Na overmachtssituatie blijft te late aanvraag NOW-3 te laat

De minister van Sociale Zaken mag een te laat verzoek om inkomensondersteuning op grond van de NOW-3 weigeren. Dat geldt ook als de werkgever een beroep doet op een overmachtssituatie en die situatie vóór 14 maart 2021 al voorbij was. Een stichting die een veerdienst exploiteert, dient op 19 mei 2021 een aanvraag in voor inkomensondersteuning op […]

Handboek Loonheffingen 2022, uitgave juli beschikbaar

Er is een nieuwe uitgave van het ‘Handboek Loonheffingen 2022’ gepubliceerd. In deze editie van juli zijn de wijzigingen tot en met juni 2022 verwerkt. In deze versie zijn onder meer de volgende wijzigingen meegenomen: Onderdeel 1.3.1: verduidelijking van de Opgaaf uitbetaalde bedragen aan een derde (voorheen IB-47 formulier). Onderdeel 4.3: loon vanwege een loondoorbetalingsverplichting […]

Langer tijd voor verwerken inschrijvingen in UBO-register

Volgens het FD heeft Financiën de invoering van het UBO-register uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit heeft het ministerie aan de belangenverenigingen laten weten. Het lukt de Kamer van Koophandel niet om voor 1 september de achterstanden weg te werken. Bij financiële instellingen, waaronder betaalbedrijven, was grote onrust ontstaan over tekortkomingen in het register. Men vreesde […]

Verlopen beschikking 30%-regeling is niet te verlengen

Wil een ingekomen werknemer dat de 30%-regeling langer geldt dan volgt uit de daarbij behorende beschikking van de fiscus? Dan moet hij tijdig in bezwaar gaan tegen die beschikking. Een werkafspraakhouder verzoekt de Belastingdienst namens een ingekomen werknemer en een bedrijf om toepassing van de 30%-regeling. Dit verzoek ziet op de periode van 1 september […]