Enter your keyword

Cao-akkoord Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Cao-akkoord Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

De partijen bij de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg hebben op 7 mei een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. Bij een cao van 15 maanden gaan de werknemers er in loon 4% op vooruit.
De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2019. In oktober van dit jaar gaan de lonen van de werknemers met 4% omhoog. Naast de reguliere lonen zijn er ook afspraken gemaakt over de leerlingsalarissen en stagevergoedingen: per 1 september 2018 worden de leerlingensalarissen voor het eerste en tweede praktijkleerjaar voor niveaus 3,4 en 5 verhoogd met 10%. Dit is inclusief de algemene loonsverhoging van 4%. De stagevergoeding wordt per 1 september 2018 verhoogd naar € 400.
De cao-partijen willen de sector aantrekkelijker maken voor nieuwe werknemers. Daarom zijn er afspraken gemaakt voor zgn. zij-instromers. Voor zij-instromers kan positief worden afgeweken van de leerlingsalarissen. Om de instroom van nieuwe medewerkers en onder meer zij-instromers te bevorderen wordt het mogelijk om een korte periode medewerkers kennis te laten maken met het veelzijdige werk. Deze baan is bedoeld als opstap naar een reguliere baan of opleiding. Daartoe wordt een apart arbeidsvoorwaardenregime gecreëerd (tijdelijk dienstverband 3 maanden, brutosalaris incl. vak.bijsl. € 1.800).
Verder zijn in de cao afspraken gemaakt over onder meer werktijden, de verdiscontering van structureel meerwerk in de vakantiebijslag en eindejaarsuitkering en cao-naleving.
Bron: FNV 8-05-2018

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd