Enter your keyword

Author: Denise de Groot

Vermogensmix box 3 is volgens A-G strijdig met EVRM

Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat de vermogensmix in de vermogensrendementsheffing botst met het eigendomsrecht in het EVRM. Zijn advies aan de Hoge Raad is om de vermogensmix niet toe te passen. Het regime van de vermogensrendementsheffing kent sinds 1 januari 2017 twee forfaitaire rendementen. In 2021 bedraagt het forfaitair rendement voor rendementsklasse I […]

Schadevergoeding voor waterschade Limburg

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen die in juli 2021 waterschade hebben geleden door het hoogwater en de overstromingen in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant kunnen tot en met 15 december 2021 een beroep doen op de Regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg). De WTS juli 2021 geeft […]

Erfenis niet ontvangen, toch betalen!

Een erfgenaam die een erfenis (beneficiair) aanvaardt, moet over die erfenis erfbelasting betalen. Ook als de executeur-testamentair de nalatenschap weigert uit te betalen. Vader is in 2017 overleden. In zijn testament is zijn dochter als enig erfgenaam aangewezen. Een derde is als executeur-testamentair benoemd. De dochter heeft geen aangifte erfbelasting gedaan. De inspecteur legt haar […]

Aantal minimumloonbanen daalt

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal minimumloonbanen daalt. In 2021 waren er nog 438.000 werknemersbanen tegen het minimumloon. Het laagste aantal sinds 2006. In totaal waren er 2020 8,4 miljoen werknemersbanen waarvan 5,2% minimumloonbanen. Een daling van 0,6% ten opzichten van 2019. De grootste afname van het aantal minimumloonbanen (bijna een derde) […]

Bewijslast dat fiscale eenheid is beëindigd ligt bij holding

Als een holding aangeeft dat door een aandelenverkoop de fiscale eenheid voor de omzet- en/of vennootschapsbelasting is beëindigd, dan moet zij aannemelijk kunnen maken dat die verkoop echt heeft plaatsgevonden. Op 5 oktober 2000 vindt de oprichting van een vennootschap plaats. Het betreft een financiële houdster- en beheersmaatschappij die alle aandelen in een werkmaatschappij houdt. […]

Overdracht bloot eigendom naar Frans recht belandt in box 3

In het Franse recht kan men een woning schenken onder voorbehoud van een levenslang vruchtgebruik. De Nederlandse eigenaar zal dan in beginsel box 3-belasting moeten betalen over de blote eigendom. Een vrouw met de Franse nationaliteit woont in de jaren 2013 tot en met 2016 in Nederland. Gedurende die periode wonen haar ouders in Frankrijk. […]

Gewoon tarief OVB voor aankoop te slopen gezondheidscentrum

Wie een deel van een onroerende zaak koopt dat pas na de levering een woonbestemming krijgt, moet overdrachtsbelasting tegen het normale tarief betalen. Sinds 1 september 2008 oefent een tandarts zijn werkzaamheden uit in een onroerende zaak die wordt gebruikt als gezondheidscentrum. Behalve een tandarts- en huisartsenpraktijk zijn ook een praktijk voor fysiotherapie en een […]