Enter your keyword

Author: Denise de Groot

Niet-erkend kind erfrechtelijk gelijk aan biologisch kind

De erfbelasting kent een eigen definitie van het begrip kind. Voor de erfbelasting hoeft daarom geen sprake te zijn van een juridisch kind. Een erfrechtelijke verkrijging door een biologisch, maar niet-juridisch kind valt ook onder het lage tarief erfbelasting en het kind heeft recht op de kindvrijstelling Een man is geboren uit een kortstondige relatie […]

Verlenging tijdelijke vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht

Voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken en die onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, geldt sinds 1 april 2022 dat zij gedurende een overgangsperiode niet verplicht zijn om over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. Deze overgangsperiode, die 31 mei 2022 eindigt, is verlengd tot en met 31 augustus 2022. Deze overgangsperiode geldt omdat […]

Ook onbehandelde boete telt mee voor matiging

Een belastingplichtige gaat in beroep tegen verschillende opgelegde vergrijpboetes. De belastingrechter verklaart een van zijn beroepen niet-ontvankelijk. Dan kan de desbetreffende boete echter nog wel meetellen bij de toets of het totale boetebedrag redelijk is. Een vrouw verricht namens het bedrijf van haar echtgenoot en haar eigen bedrijf managementwerkzaamheden voor verschillende derde vennootschappen. Zij vermeldt […]

Zonder eigendom woning geen renteaftrek bij scheiding

Ook bij toepassing van de eigenwoningregeling bij echtscheiding geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is bij eigendom van de woning. Een echtpaar is tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is van de vrouw. In 2013 dient de man een verzoek tot echtscheiding in. Per 1 december 2013 heeft de man […]

Sinds 28 mei 2022 nieuwe regels voor webshops

Met ingang van 28 mei gelden er nieuwe regels voor webshops ten aanzien van reviews, prijzen, aanbiedingen en online marktplaatsen. De wijziging van de regels om consumenten beter te beschermen bij webshopverkopen volgen uit een Europese richtlijn. Volgens de nieuwe regels mogen geen willekeurige prijzen meer getoond worden bij het geven van kortingen. De ‘van’-prijs […]

Sinds 28 mei 2022 nieuwe regels voor webshops

Met ingang van 28 mei gelden er nieuwe regels voor webshops ten aanzien van reviews, prijzen, aanbiedingen en online marktplaatsen. De wijziging van de regels om consumenten beter te beschermen bij webshopverkopen volgen uit een Europese richtlijn. Volgens de nieuwe regels mogen geen willekeurige prijzen meer getoond worden bij het geven van kortingen. De ‘van’-prijs moet […]

Zonder eigendom woning geen renteaftrek bij scheiding

Ook bij toepassing van de eigenwoningregeling bij echtscheiding geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is bij eigendom van de woning. Een echtpaar is tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is van de vrouw. In 2013 dient de man een verzoek tot echtscheiding in. Per 1 december 2013 heeft de man […]

Ook onbehandelde boete telt mee voor matiging

Een belastingplichtige gaat in beroep tegen verschillende opgelegde vergrijpboetes. De belastingrechter verklaart een van zijn beroepen niet-ontvankelijk. Dan kan de desbetreffende boete echter nog wel meetellen bij de toets of het totale boetebedrag redelijk is. Een vrouw verricht namens het bedrijf van haar echtgenoot en haar eigen bedrijf managementwerkzaamheden voor verschillende derde vennootschappen. Zij vermeldt […]