Enter your keyword

Author: Denise de Groot

Minder mensen met arbeidsbeperking vinden een baan

De arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en Participatiewetters in het doelgroepregister daalde door de coronacrisis in de eerste helft van 2020. Het was vooral lastiger om een nieuwe baan vinden, het verlies van banen door de coronacrisis is nog beperkt. De horeca & catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening worden het zwaarst geraakt. Dit […]

Progressief box 3-rendement geen schending belastingverdrag

Nederlandse belastingplichtigen met onroerende zaken in het buitenland hebben recht op een belastingvermindering om dubbele belasting te voorkomen. Deze vermindering bedraagt de box 3-heffing over het aandeel van de onroerende zaak in het box 3-vermogen. Volgens Rechtbank Gelderland doet het huidige progressieve forfaitair rendement geen afbreuk aan de verdragswerking. Gedurende heel 2017 woont een man […]

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gebruik van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. De intentie van de verzekering is, naast de dekking van het financiële risico, het helpen van de kleine werkgever bij de […]

Startersregeling TVL niet eerder open dan medio mei

De startersregeling TVL kan niet voor medio mei worden opengesteld. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Keijzer over het bericht dat de startersregeling TVL pas medio mei open zal gaan. Het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van al de wijzigingen en regelingen kost tijd. De uitvoering van de al eerder opengestelde regelingen moet […]

Meer cao-akkoorden, maar nog steeds achterstand

In maart 2021 zijn meer cao-akkoorden (25) tot stand gekomen dan gebruikelijk voor de maand maart. Hierdoor wordt het aantal akkoorden dat wacht op herziening echter niet gecompenseerd. Volgens AWVN hebben werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in een houdgreep: vakbonden zien loonruimte, houden vast aan de 5%-looneis en wijzen op sectoren die […]

Geen schuld bij fout door vertrouwen op praktijkbeleid fiscus

Hof Amsterdam snapt dat de voorwaarden om het lage tarief van de dividendbelasting te hanteren niet zo eenvoudig zijn. Het ligt daarom voor de hand dat een bv voor dit soort kwesties op een belastingadviseur moet vertrouwen. Stel nu dat deze adviseur een fout maakt omdat hij zelf vertrouwt op een lang gehanteerde praktische werkwijze […]

Verschoningsrecht advocaat kan op derdengeldenrekening zien

Verkrijgt een advocaat vanuit zijn positie informatie over een derdengeldenrekening? Dan hoeft en mag hij volgens de Hoge Raad de Belastingdienst geen informatie geven over betalingen met deze rekening die zien op verstrekte opdrachten. Een cliënte van een advocaat stort eind september 2009 een bedrag op een derdengeldenrekening. Dat geld is afkomstig van haar Luxemburgse […]

Particulieren

Ondernemers