Enter your keyword

Author: Denise de Groot

Vergoeding voor afgelaste evenementen met SEG22

Organisatoren van evenementen die eerder dit jaar niet doorgingen vanwege een evenementenverbod door de coronamaatregelen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming: de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) is open. Een aanvraag indienen kan tot 28 december 2022 17.00 uur. SEG22 vergoedt een deel van de kosten als het evenement is afgelast vanwege een evenementenverbod van […]

Hoge Raad verduidelijkt begrip verletkosten

Moet een zelfstandig beroepsbeoefenaar in persoon een rechtszaak bijwonen? Dan heeft hij bij succesvol procederen recht op vergoeding van verletkosten. De Hoge Raad heeft bepaald dat een ondernemer niet alleen recht heeft op een vergoeding voor de tijd gemoeid met het bijwonen van de zitting en de reistijd, ook komt hij in aanmerking voor vergoeding […]

Tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB’ers

Het kabinet gaat energie-intensieve MKB’ers helpen met een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) schrijven de ministers Adriaansens en Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. Naast een tijdelijk prijsplafond voor kleinverbruikers komt er een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling voor het energie-intensief MKB. De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat […]

Nota van wijziging Belastingplan 2023

De in de aanbiedingsbrief bij het Belastingpakket 2023 aangekondigde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn onder meer de begrenzing van de giftenaftrek voor periodieke giften en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling opgenomen. Aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften De aftrek van periodieke giften aan ANBI’s […]

Zwart geld ontdekt door vergoeding vanwege inbraak safeloket

Ontvangt de huurder van een safeloket van de bank een vergoeding omdat in zijn safeloket is ingebroken? Die vergoeding kan dan de Belastingdienst opmerkzaam maken op de voormalige, wellicht verzwegen, inhoud van het safeloket. Een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet op een man die een safeloket heeft gehuurd bij een bank in Nederland. In die […]

Betaalpauze coronaschulden met drie maanden verlengd

Staatsecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief van 8 september 2022 laten weten ondernemers de mogelijkheid te bieden een betaalpauze in te lassen. Op verzoek van de Tweede Kamer is deze betaalpauze verlengd van drie naar zes maanden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september jl. hebben de Tweede Kamerleden Hermans en Heerma […]

Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten. De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het loon van een dga van een bv door het gebruikelijk loon vast te stellen gesteld op € 10.000. Daarnaast past de fiscus een bijtelling op het […]

RVO waarschuwt voor terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het gaat om ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageerden op veelvuldige berichten en telefoontjes. RVO begrijpt dat in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen […]

Niet-geheven dividendbelasting is geen voorheffing

Dividendbelasting die niet is geheven, vormt geen voorbelasting die is te verrekenen met een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang. Zelfs niet als (na)heffing wel mogelijk was. Een man houdt een indirect aanmerkelijk belang (ab) in een vennootschap met een aandeel van 10% in een andere bv. Deze vennootschap draagt dat belang aan de man over. De […]