Enter your keyword

Author: Maryline Preesman

Herbeoordeling geldlening bij echtscheiding

Als hypothecaire schulden oorspronkelijk verband hielden met de aankoop van een echtelijke woning, leidt een echtscheiding tot een nieuw herbeoordelingsmoment. Het is dan mogelijk dat deze schulden door verdeling van de huwelijksgemeenschap aan aanmerkelijkbelangaandelen kunnen worden toegerekend. In deze zaak was een dga gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot de huwelijksgemeenschap behoorden onder andere de […]

Betere controle bij UWV

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherpt het interne toezicht bij het UWV aan. Dat liet hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. De instantie is in opspraak geraakt door onder meer fouten bij uitkeringen, conflicten tussen hoger en lager personeel en ruzie over ict-vernieuwing. Naast een reeks eerder aangekondigde maatregelen wordt […]

De werkgevers roepen vakbonden weer aan tafel voor pensioenakkoord

De werkgeversvoorzitters van VNO-NCW, LTO Nederland en MKB-Nederland roepen in een open brief in het Financieele Dagblad de vakbonden op om weer aan tafel te komen om te onderhandelen over een nieuw pensioenstelsel. De voor 18 maart aangekondigde stakingen treffen volgens de werkgeversvoorzitters vooral de ondernemers die geen enkele invloed hebben op het kabinetsbeleid en […]

Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel dga ter consultatie

In september 2018 werd in de aanbiedingsbrief bij het pakket BP 2019 de rekening-courantmaatregel aangekondigd. Het wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap) dat de rekening-courantmaatregel moet introduceren is nu aangeboden ter consultatie. Ab-houders moeten volgens de op Prinsjesdag aangekondigde maatregel box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap. […]

Omkering bewijslast bij incorrecte administratie

Als de Belastingdienst voldoende bewijst dat een onderneming een incorrecte administratie heeft gevoerd en een onjuiste aangifte heeft ingediend, wordt de bewijslast terecht omgekeerd. Een Nederlandse broodbakker kocht meel in bij een Belgische groothandel. De Belgische belastingdienst ontdekte dat deze groothandel een schaduwboekhouding voerde, wat er uiteindelijk toe leidde dat aan de Nederlandse broodbakker navorderingsaanslagen […]

Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen zet door

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de tweede maand van 2019 gestegen van 106% naar 108%, zo blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Na maanden van daling liep de rente in februari 2019 weer iets op en ook de aandelenbeurzen noteerden goede rendementen. Het vermogen van pensioenfondsen is in februari verder gestegen. […]

Lage sectorpremie niet van toepassing

Hoewel er volgens een schriftelijke uitzendovereenkomst sprake is van een dienstbetrekking van een jaar, blijkt uit de ‘bevestiging van uitzending’ dat de werkzaamheden maximaal zes maanden zouden duren. Nu het uitzendbedrijf niet de bedoeling had om de uitzendkrachten voor langere tijd aan zich te binden, is de lage sectorpremie niet van toepassing. Een uitzendbedrijf is […]

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

De wet waarin de compensatieregeling is opgenomen is al aangenomen en gepubliceerd. Ook de beoogde datum van inwerkingtreding is bekend, maar het is nu eindelijk definitief: vanaf 1 april 2020 kunnen de aanvragen bij UWV worden ingediend voor de betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit de Regeling compensatie transitievergoeding die 26 februari jl. is gepubliceerd. […]