Enter your keyword

Author: Denise de Groot

Aanmoedigingspremie voor opleiden vrachtwagenchauffeurs

In de strijd tegen het nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs hebben werkgeversorganisatie TLN en gezamenlijke partners een subsidieregeling voor ondernemers in het leven geroepen. Het doel is om 1500 nieuwe chauffeurs op te leiden. De subsidie is gericht op vergroting van de groep zogeheten doorstromers en zij-instromers. Er is geld beschikbaar om werkgevers in de transport […]

Gebruik wifi onlosmakelijk verbonden met verhuur vakantiewoningen

Het gebruik van wifi is zo gewoon en algemeen geworden, dat het aanbieden hiervan onlosmakelijk is verbonden met de verhuur van vakantiewoningen. Hiervoor mag dan ook het lage btw-tarief van 6% worden gerekend, oordeelde Rechtbank Gelderland. Voor het leveren van gasflessen geldt die argumentatie echter niet: dit is een afzonderlijke prestatie. Een vakantiepark verstrekte in […]

Waarom groeien lonen sneller in grotere steden?

Lonen groeien sneller in grote steden dan in kleine steden. Volgens een studie van het CPB is ruimtelijke selectie hiervoor een belangrijke verklaring: personen en bedrijven met een inherent hogere loongroei vestigen zich bij voorkeur in grote steden. Werknemers in grote steden verdienen, gemiddeld gezien, een hoger loon dan in kleinere steden. Deze positieve relatie […]

Eigen arbeidsvoorwaarderegeling bij Action

Retailbedrijf Action (15 duizend werknemers) volgt het voorbeeld van Jumbo’s distributiebedrijf: het verruilt een CAO met FNV Handel voor afspraken met de eigen OR. Action is met de ondernemingsraad een eigen arbeidsvoorwaardenregeling overeengekomen. Eerder eindigde de voortslepende cao-onderhandelingen bij het bedrijf in een eindbod dat door de achterban van FNV is afgewezen. De bond eiste […]

Terugvorderen staatssteun

Nederland gaat onterecht gegeven staatssteun terugvorderen op basis van Europese regels. Drie weken nadat de Tweede Kamer een voorstel van die strekking als hamerstuk aannam, deed de Eerste Kamer dinsdag hetzelfde. De lidstaten van de Europese Unie mogen in principe geen staatssteun verlenen, tenzij de Europese Commissie daarvoor na een melding toestemming heeft gegeven. De […]

Materiaal tipgever mag niet worden gebruikt

Volgens Hof Den Bosch moet bewijs dat een tipgever heeft verduisterd en verkocht aan de fiscus, in principe worden uitgesloten in een beroepsprocedure. Dit hofoordeel zag op een zaak waarin een tipgever informatie over buitenlandse bankrekeningen had verduisterd en tegen een vergoeding had overgedragen aan de fiscus. Naar aanleiding van deze informatie had de Belastingdienst […]

Kennisgeving is geen uitspraak op bezwaar

Als in een kennisgeving van de inspecteur niet expliciet is vermeld dat het een uitspraak op bezwaar is en er geen motivering en rechtsmiddelverwijzing zijn opgenomen, voldoet een kennisgeving qua vorm en inhoud niet aan een uitspraak op bezwaar. Een ondernemer maakt, door het alsnog indienen van zijn aangifte omzetbelasting, bezwaar tegen de aan hem […]

Nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) heeft de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering gepubliceerd. Hiermee trachten de banken tegemoet te komen aan de behoefte bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om duidelijkheid te verschaffen in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening. Kleinere mkb’ers (met een […]

Bij fraude mogelijk geen erkenning detacheringsverklaring

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat een werkland de detacheringsverklaring mag weigeren in geval van fraude. Wel moet de instantie die de verklaring heeft afgegeven op de hoogte zijn gebracht en hebben nagelaten binnen redelijke termijn afdoende te reageren. In beginsel geldt dat een orgaan van een ontvangende staat moet afgaan […]