Enter your keyword

Author: Denise de Groot

Cao-onderhandelingen weer op gang

Op dit ogenblik wordt in vrijwel alle sectoren van de economie onderhandeld over cao’s. In augustus werden slechts vijf nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde loonafspraak van 1,8%. Dit blijkt uit het cao-maandbericht van AWVN, arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. Tot en met augustus werden dit jaar 208 cao’s voor 2,5 miljoen werknemers afgesloten met een […]

Wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar Tweede Kamer

Naar verwachting moeten vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen in de loop van 2026 een heffing per kilometer gaan betalen. Zowel vrachtwagens uit binnenland en buitenland betalen op die manier voor het gebruik van de weg. De opbrengst van de heffing wordt geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie in de vervoerssector. Op verzoek van de Tweede Kamer […]

Bewijs contante gift met meer dan alleen bankafschrift

Donateurs die tot en met 2020 contante giften hebben gedaan en deze willen aftrekken, moeten deze giften aannemelijk maken met schriftelijke stukken. Zij kunnen daarbij niet volstaan met alleen maar een bankafschrift van de contante opname. Contante giften zijn sinds 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar. Maar contante giften vóór die periode zijn onder voorwaarden […]

Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen

De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een lijfrente voor de toepassing van belastingverdragen. Een stichting voert een overbruggingsregeling voor profvoetballers in Nederland uit. Binnen deze regeling kennen clubs als werkgever een aanspraak op een overbruggingsuitkering toe aan voetballers die bij hen in […]

Chauffeurs hebben arbeidsovereenkomst met Uber

Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passgier vervoeren onder de CAO Taxivervoer vallen. De overeenkomst van de chauffeurs met Uber voldoet volgens de rechtbank aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst. De zaak is aangespannen door FNV. De vakbond was van mening dat […]

Alle verzwegen voorraad als winst bestempelen is onredelijk

Ook als sprake is van omkering van de bewijslast, moet de Belastingdienst een redelijke schatting van de winst maken. Daarbij kan een winstcorrectie op basis van de hele niet-verantwoorde voorraad onredelijk zijn. Een echtpaar drijft een onderneming met gebruikmaking van een VOF. Deze VOF handelt voornamelijk in gouden sieraden. Zij koopt nieuwe sieraden in bij […]

Onderzoek AWVN naar vaccinatiestatus

Uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een meerderheid van de werkgevers het onwenselijk vindt dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Ze willen dat het ten minste voor bepaalde functies en werkomstandigheden mogelijk wordt om te registreren of hun werknemers gevaccineerd zijn. Ruim 600 bij AWVMN aangesloten werkgevers hebben deelgenomen aan […]

Een gezonde lunch is geen arbovoorziening

Er zijn belastingmaatregelen die werkgevers ondersteunen als zij hun personeel gezond willen laten eten. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Vijlbrief naar aanleiding van het bericht dat een ondernemer de Belastingdienst duizenden euro’s moet betalen voor een gezonde lunch voor zijn werknemers. Een werkgever vond dat op de gezonde lunchmaaltijden die hij […]

Particulieren

Ondernemers