Enter your keyword

Author: Maryline Preesman

Onbeperkte borgstelling onzakelijk

Als een dga niet alleen borg staat voor de huidige verplichtingen van zijn bv’s, maar ook voor eventuele toekomstige verplichtingen, is zijn debiteurenrisico niet te overzien. Volgens Hof Den Bosch handelt de dga in zo’n geval vanuit aandeelhoudersmotieven. Een holding kreeg aanvullend krediet van een bank onder de voorwaarde dat de twee grootaandeelhouders aanvullend borg […]

Geen arbeidsovereenkomst voor beoogd statutair bestuurder

Een beoogd statutair bestuurder van een bv in oprichting meent, als de oprichting afketst, dat hij erop had mogen vertrouwen dat met hem een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Volgens Hof Den Bosch was dit vertrouwen niet terecht. Een GmbH wil een nieuwe vennootschap oprichten. De statutair directeur van de nieuwe vennootschap zal op basis van een […]

Vervreemding na één dag, geen vrijstelling overdrachtsbelasting…

In geval van splitsing van een onderneming waarbij onroerende zaken worden overgedragen, kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling voor overdrachtsbelasting. Aan de splitsing moeten dan wel zakelijke motieven ten grondslag liggen. November 2015 is een bv met een akte van splitsing opgericht. Bij die splitsing kreeg de bv van de splitsende vennootschap enkele […]

Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Volgens recente cijfers van AWVN werken de kraptes op de arbeidsmarkt steeds sterker door in de loonstijgingen die vakbonden en werkgevers met elkaar afspreken. Bedrijfstakken met de grootste kraptes – de bouw met 15.000 vacatures en de zorg met ruim 100.000 vacatures – kennen ook de hoogste loonafspraken: respectievelijk 2,9% en 2,6% op jaarbasis. Terwijl […]

Beroepsgoederenvervoer: toeslag nachtrit voor alle uren van 20.00 tot 04.00 uur

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat over alle uren van 20.00 – 04.00 uur door de werkgever de toeslag voor de eendaagse nachtrit betaald moet worden. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange gerechtelijke procedure die door de FNV is gevoerd. In de cao beroepsgoederenvervoer was tot van 1 januari […]

Werknemers nog te vaak blootgesteld aan gevaarlijke stoffen

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Zowel kleine bedrijven als grote industriële complexen werken met gevaarlijke stoffen. De 36 onderzochte bedrijven […]

Ontbreken gezagsverhouding baat niet

Is een echte gezagsverhouding niet aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de specifieke kennis en ‘vrije rol’ van de opdrachtnemer, dan sluit dat nog niet het bestaan van een fictieve dienstbetrekking uit. Een chemicus had sinds 1999 een eenmanszaak. In 2010 sloot hij als vertegenwoordiger van een managements-bv i.o. een managementovereenkomst met een andere vennootschap, op grond waarvan […]