Enter your keyword

Artikelen

Verhoging OZB-eigenarenbelasting geen inkomenspolitiek

De aanzienlijke verhoging van de OZB-eigenarenbelasting door de gemeente Nijmegen was volgens Rechtbank Gelderland geen inkomenspolitiek die in strijd is met de wet. Er was geen sprake van een willekeurige of onredelijke belastingheffing. Een vrouw verhuurde een cafépand in de gemeente Nijmegen. In de periode 2014-2015 waren de tarieven voor de OZB en de rioolheffing […]

Ondanks parkeervergunning verplicht parkeergeld te betalen

Soms dient toch parkeergeld betaald te worden, ondanks dat er een parkeervergunning is voor het gebied waar geparkeerd is. Volgens Hof Amsterdam geldt die betalingsverplichting namelijk ook als binnen het vergunninggebied op de tijdstippen waarop de vergunning geldig is onvoldoende parkeerplekken beschikbaar zijn vanwege bouwwerkzaamheden en elders geparkeerd dient te worden en klachten hierover niet […]

Bovengemiddeld aantal nieuwe cao’s

In oktober zijn 37 nieuwe cao’s afgesloten, veel meer dan het normale aantal van 25 voor deze maand. Ook het aantal werknemers waarvoor een nieuwe cao is afgesloten ligt opvallend hoog: 600.000. Volgens werkgeversorganisatie AWVN valt de versnelling van het cao-overleg te verklaren uit de gunstiger omstandigheden waaronder momenteel wordt onderhandeld. Ook het geleidelijk oplopende […]

Controle voorafgaand aan voorlopige aanslag niet nodig

De definitieve aanslag week, door een foutje in de papieren aangifte IB/PVV af van de voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag was opgelegd zonder de aangifte uitvoerig te controleren. De rechtbank legt uit waarom de belastingplichtige over de voorlopige teruggaaf rente moet vergoeden. Een man had een papieren aangifte IB/PVV ingediend en daarop – per ongeluk […]

Aanslag schenkbelasting na 18 jaar

Doordat geen aangifte schenkbelasting is gedaan voor een vanuit het buitenland in 1997 gedane schenking, geldt de bijzondere navorderingsregeling. Deze regeling bepaald dat de navorderingstermijn van twaalf jaar gaat lopen op de dag nadat de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde wordt ingeschreven. Een moeder heeft in januari 1997 aan ieder […]

Cao-akkoord Horeca

Na een aantal jaren zonder cao en het vastlopen van de onderhandelingen met de FNV aan tafel, is er toch nog een onderhandelingsakkoord tot stand gekomen tussen Koninklijke Horeca Nederland en CNV Vakmensen. Het betreft een tweejarige cao met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Gedurende die looptijd krijgen […]

Veel zzp’ers tegen verplicht pensioen

Bijna de helft van de Nederlandse zzp’ers is tegen een verplichte pensioensopbouw voor zelfstandigen. Zzp’ers kiezen er bovendien vaak bewust voor om zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit de vrijdag verschenen ZZP Succes Index over het derde kwartaal van 2017 door onderzoeksbureau GfK in opdracht van ABN Amro. Ondanks mogelijke financiële problemen […]