Enter your keyword

Artikelen

Vestigingsadressen ondernemers blijven openbaar

Volgens staatssecretaris Keijzer is het in algemene zin afschermen van adressen (privé of anderszins) van zelfstandigen en ondernemers in het Handelsregister een vergaande maatregel die in de praktijk op onderdelen niet uitvoerbaar is. Wel heeft de staatssecretaris een voorstel in voorbereiding tot standaard afscherming van woonadressen, niet zijnde vestigingsadressen. In juli 2021 zijn Kamervragen gesteld […]

Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet hij dat niet, dan zal de belastingrechter de navorderingsaanslag vernietigen. In 2009 emigreert een echtpaar van Nederland naar Zwitserland. Zij geven in hun aangifte IB/PVV 2011 als buitenlandse belastingplichtigen een negatief inkomen uit […]

Dga krijgt pand tegen lage prijs: diverse fiscale gevolgen

Soms verkoopt een bv een onroerende zaak bewust tegen een te lage prijs aan haar dga. Als de partijen niet de juiste fiscale gevolgen van deze transactie opgeven, riskeert de dga een navorderingsaanslag IB en een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting. Een aantal beroepsprocedures voor Rechtbank Noord-Holland zagen op de volgende situatie. Twee broers zijn ieder voor de […]

AP voor afschermen woonadressen zzp’ers in Handelsregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Keijzer (EZK) om de woonadressen van zzp’ers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel af te schermen. Adressen moeten alleen beschikbaar blijven voor bepaalde beroepsgroepen en instanties. Veel zzp’ers klagen over het feit dat hun woonadres voor iedereen in het Handelsregister te raadplegen is. Volgens de AP is […]

Belastingdienst mag ook weer niet te kritisch zijn

Een inspecteur mag best kritisch zijn, maar voor het opleggen van een informatiebeschikking mag hij niet volstaan met de stelling dat hij de belastingplichtige niet gelooft. Een man is enig aandeelhouder van een holding, die samen met een werkmaatschappij is gevoegd in een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting. De werkmaatschappij houdt zich hoofdzakelijk bezig […]

Nog voldoende SEBA-budget

Een ondernemer die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financial leaset kan een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Ook bij operationele lease is het mogelijk om in aanmerking te komen voor SEBA. In dat geval moet de leasemaatschappij de subsidie aanvragen en verwerken in het operationele leasecontract. De subsidieregeling loopt van […]

Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s en de werkmaatschappij niet aannemelijk heeft gemaakt. De dga’s zijn daardoor niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De heren A en B zijn dga van respectievelijk A Holding bv en B Holding bv. Zij houden indirect ieder 27,5% van de […]

IB-ondernemerschap vergt meer dan verschijningsplicht

Nadat een ondernemer zijn bedrijf heeft verkocht en alleen nog maar op afroep hoeft te komen, zal hij waarschijnlijk geen IB-ondernemer meer zijn. Een man handelt via zijn eenmanszaak in kaasproducten en aanverwante artikelen. Deze producten verhandelt hij op drie markten in drie verschillende plaatsen. De ondernemer sluit op 25 juli 2016 een verkoopovereenkomst met […]

Vraag voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aan

Ondernemers die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tot en met 30 september 2021. In dat geval kan de ondernemer vanaf 1 oktober 2022 gebruikmaken van de betalingsregeling. Het bijzonder uitstel van betaling wordt tot 1 oktober 2021 […]

Particulieren

Ondernemers