Enter your keyword

Artikelen

Gerichte vrijstelling arbovoorzieningen verduidelijkt

Financiën heeft eind 2021 in een regeling diverse wijzigingen in uitvoeringsregelingen bekend gemaakt. In de Uitvoeringsregeling loonbelasting is met ingang van 1 januari 2022 de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen gewijzigd. Alleen verplichte arbovoorzieningen, dat wil zeggen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever, zijn gericht vrijgesteld. De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen in […]

Juridische kwalificatie ondernemer leidt tot startersaftrek

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een fiscale ondernemer die in de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was, in aanmerking komt voor startersaftrek. Dat is een juridische kwalificatie. De manier waarop een en ander in de aangifte is opgenomen is daarbij niet van belang. Een man is vanaf 1 januari 2011 ondernemer. In zijn aangiften inkomstenbelasting 2011 […]

Uitdeling voor dga wegens bevoordeling kinderen door bv

In beginsel geldt dat een door een deskundige gemaakt taxatierapport kan dienen voor het vaststellen van een zakelijke verkoopprijs. Staan in het rapport onjuiste uitgangspunten? En zijn de bv en dga zich hiervan bewust? Dan kan het taxatierapport niet dienen ter onderbouwing van de verkoopprijs van een onroerende zaak. Door dat wel te doen handelt […]

Verruiming eerste schijf Vpb gemonitord

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven dat in de gaten zal worden gehouden of en op welke schaal en wijze bedrijven opsplitsen om gebruik te maken van de verhoging van de schijfgrens in de vennootschapsbelasting. Als de monitoring hiertoe aanleiding geeft, zal worden bekeken of wettelijke maatregelen moeten worden genomen die ongewenste fragmentatie […]

Doorbetaaldloonregeling obstakel voor gebruikelijk loon

De inspecteur mag niet het gebruikelijk loon van een dga per lichaam in een concern berekenen, als de doorbetaaldloonregeling van toepassing is. Een man is de bestuurder en enig aandeelhouder van een holding. Behalve 25% van de aandelen in een tussenhoudstermaatschappij bezit deze holding ook 5,6% van de aandelen in een houdster-nv. De tussenhoudstermaatschappij heeft […]

Deadline vaststelling TVL Q2 2021 verschoven naar 8 maart

De deadline voor ondernemers die een vaststellingsverzoek moeten indienen omdat zij TVL Q2 2021 hebben aangevraagd, is aangepast naar uiterlijk 8 maart 2022. Dit was 11 januari 2022. Met het vaststellingsverzoek geven zij de werkelijke omzet over de periode april tot en met juni 2021 door. Op het formulier dat ondernemers van RVO krijgen zijn […]