Enter your keyword

Artikelen

Na afloop driejaarstermijn hypotheekrente niet meer in aftrek

Volgens Rechtbank Gelderland komt na afloop van de driejaarstermijn de hypotheekrente van de dan nog te koop staande oude woning niet meer voor aftrek in aanmerking. Dit is niet anders als voor de nieuwe woning uit kostenoverwegingen geen nieuwe lening is afgesloten ter grootte van de hypotheek die op de oude woning rustte. Een man […]

Herinvesteringsreserve verkeerd afgeboekt

Rechtbank Zeeland-West Brabant beslist dat een in 2011 boekhoudkundig verkeerd afgeboekte herinvesteringsreserve in 2012 alsnog vrijvalt en tot de belastbare winst gerekend moet worden. Een bv heeft in 2009 appartementsrechten verkocht. Voor de fiscale boekwinst van € 201.459 heeft de bv in haar aangifte VPB 2009 een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd. In haar aangifte VPB 2011 […]

Bijna 20 procent voltijdbanen bij buitenlandse bedrijven

Nederland telt ongeveer 15.000 buitenlandse bedrijven. Deze buitenlandse multinationals en hun toeleveranciers waren in 2014 goed voor 1,4 miljoen voltijdbanen, bijna 20% van alle voltijdbanen in ons land. Dit meldt het CBS in de Internationaliseringsmonitor. In 2014 zorgden buitenlandse multinationals voor ruim 700.000 voltijdbanen (vte). Daarnaast zorgden deze multinationals voor nog eens bijna 650.000 indirecte banen bij andere bedrijven in Nederland. […]

Voorschot MKB uitvoering herstelkader rentederivaten

De uitvoering van het herstelkader rentederivaten is opnieuw vertraagd. Banken bieden op aandringen van AFM voorschotten compensatie herstelkader derivaten aan kwetsbare klanten en overige MKB-klanten aan die langer op hun compensatie moeten wachten. In het verleden hebben banken de wettelijke eisen bij de advisering over derivaten aan niet-professionele partijen onvoldoende nageleefd. Hierdoor kan het zich […]

Onterechte beschikking FE btw moet gerespecteerd

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel om een ten onrechte afgegeven beschikking fiscale eenheid voor de btw niet te respecteren. Het lag op de weg van de inspecteur om kennis te nemen van de relevante stukken. Nu dit niet is gebeurd, komt de ten onrechte afgegeven beschikking voor zijn rekening en […]

Zes maanden voorwaardelijk voor frauderende bestuurder

Volgens Rechtbank Amsterdam had de bestuurder feitelijk leiding gegeven aan strafbare handelingen. Periodiek waren aangiften btw in opdracht van de bestuurder van de bv verlaagd, waardoor opzettelijk onjuiste aangiften zijn ingediend. De bestuurder wordt daarvoor door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. Een bestuurder van […]

2017 vruchtbaar cao-jaar

Volgens werkgeversorganisatie AWVN is 2017 een vruchtbaar cao-jaar. Dit jaar kregen 3,5 miljoen werknemers een nieuwe cao. Dit betreft 70% van de werknemers die onder een cao vallen. Van alle werknemers in Nederland heeft momenteel 80% een lopende cao. Dat is volgens AWVN een relatief hoog percentage. De gemiddelde afgesproken loonstijging in 2017 bedraagt 1,71%. […]

Gastouder is ondernemer voor de inkomstenbelasting

Volgens Rechtbank Noord-Holland kwalificeert de gastouder als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Zij voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Er is sprake van voldoende zelfstandigheid ten opzichte van haar opdrachtgevers en zij loopt ondernemersrisico. Een vrouw is sinds 2010 geregistreerd gastouder van meerdere gastkinderen. Haar omzet is vanaf de start toegenomen van € 10.231 (2010) tot […]

Particulieren

Ondernemers