Enter your keyword

Artikelen

VNO-NCW: nieuwe zzp-wetgeving niet goed doordacht

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het voorbarig van minister Koolmees (SZW) om nu al maatregelen te nemen over een minimum zzp-tarief voorafgaand aan de bredere discussies over het gehele arbeidsbestel. Hiermee wordt volgens de ondernemersorganisaties ver vooruit gelopen op de einduitkomsten van de commissie Borstlap. Die kijkt veel breder naar de arbeidsmarkt. Ook liggen er allerlei […]

Notaris blijft nodig voor oprichting bv

Ook in de toekomst zal de notaris een rol spelen bij de oprichting van een bv. Dit heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming aangegeven in antwoord op vragen in de Tweede Kamer. Op grond van een Europese richtlijn kunnen bepaalde kapitaalvennootschappen, waaronder de bv, in de toekomst langs digitale weg worden opgericht. Dekker heeft echter aangegeven […]

Rentevoordeel personeelslening berekenen bij afsluiten

Een werkgever kan zijn werknemer een personeelslening verstrekken tegen een gunstige rente. Als de lening voor de werknemer een eigenwoningschuld is, behoort het rentevoordeel tot het belastbare loon van de werknemer. Volgens Rechtbank Gelderland dient men het rentevoordeel te berekenen aan de hand van de rentestanden op het moment van afsluiten van de lening. Een […]

Wettelijke termijn Wfsv is fataal

Doordat de wetgever niet heeft gekozen voor een soepele indieningstermijn van de garantieverklaring is de in de wet gestelde termijn een fatale termijn. Door de garantieverklaring niet tijdig in te dienen, heeft de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap terecht beëindigd. Een werkgever was tot 31 december 2016 eigenrisicodrager voor de WGA. De Belastingdienst heeft hem op 5 […]

Toch laag btw-tarief voor parkeren bij attractiepark

Het bieden van parkeergelegenheid in de buurt van het attractiepark Toverland kan volgens Hof Den Bosch onder omstandigheden wel ondergeschikt zijn aan het parkbezoek. In zo’n situatie geldt het lage btw-tarief. De Hoge Raad ziet het aanbieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark, nationaal park of iets dergelijks in beginsel als een afzonderlijke dienst, waarvoor het […]

Nieuwe regeling voor sanering bedrijfsschulden

Een bedrijf dat door een zware schuldenlast failliet dreigt te gaan maar nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten heeft, kan in de toekomst een onderhands akkoord sluiten met schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De regeling in het wetsvoorstel is […]

Geen gefaciliteerde afkoop door geringe overschrijding

Het is onder voorwaarden mogelijk bij arbeidsongeschiktheid een lijfrentepolis geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierdoor revisierente verschuldigd wordt. De uitkering uit de polis mag dan een bepaald maximumbedrag niet overtreffen. Overschrijding van dit bedrag leidt tot revisierente, hoe gering die overschrijding ook is. In 2015 koopt een man zijn lijfrenteverzekering af. Hij […]

Bijna helft zzp’ers heeft niets geregeld voor arbeidsongeschiktheid

41% van de zzp’ers heeft geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt worden. Ook houden ze geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS die 4 juli 2019 zijn gepubliceerd. In het recent afgesloten akkoord […]

Nieuwe bewijsregels voor ontvangst boetebeschikking

Per 1 augustus 2019 gelden nieuwe bewijsregels voor de ontvangst van een boetebeschikking. Dit is het gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak had een bv onder andere bezwaar gemaakt tegen de ontvangst van een boetebeschikking. Volgens de inspecteur was dit bezwaar niet-ontvankelijk vanwege een termijnoverschrijding. De Hoge Raad stelde […]

Door dga ingediende nihilaangifte IB ongeloofwaardig

Doet een belastingplichtige geen aangifte en maakt hij ook geen bezwaar tegen een informatiebeschikking? Dan verklaart de rechter het beroep ongegrond, tenzij de belastingplichtige doet blijken dat de uitspraak op bezwaar onjuist is geweest. In 2013 heeft een dga aandelen in diverse vennootschappen. De man heeft aan twee vennootschappen behoorlijke bedragen uitgeleend. Van een derde […]