Enter your keyword

Artikelen

Huwelijksrelatie overheerst arbeidsrelatie, geen WW

Door het hebben van een affectieve relatie is er volgens de rechtbank geen gezagsverhouding en overheerst de huwelijksrelatie. Daardoor bestaat er geen recht op een WW-uitkering. Een vrouw verzoekt UWV in 2017 om een WW-uitkering toe te kennen. Zij is vanaf 1 januari 1993 werkzaam geweest bij het campingbedrijf van haar ex-echtgenoot. In maart 1993 […]

Dringende oproep: verleng het bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst adviseert ondernemers om, als dat nog niet is gedaan, alsnog verlenging aan te vragen van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Dit kan nog tot en met 30 juni 2021. Ondernemers die drie maanden uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen en die nog geen verlenging hebben aangevraagd, hebben 1 mei […]

Zzp’er: maak gebruik van de TONK-regeling

Volgens minister Koolmees wordt er weinig gebruik gemaakt van de TONK-regeling. Zo blijkt uit een interview met de minister in het AD. Bij gemeenten blijven miljoenen op de plank liggen die bedoeld zijn voor steun. Zelfstandigen met een werkende partner die door corona omzetverlies lijden, kunnen hun vaste lasten niet altijd meer (helemaal) betalen. Hetzelfde […]

Schadevergoeding zolang beoogd belang groot genoeg is

Belanghebbenden die verzeild raken in beroepsprocedures die onredelijk lang duren, hebben recht op een vergoeding voor geleden immateriële schade. Een uitzondering geldt als het om een belang van hooguit € 15 gaat. Daarbij moet men volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kijken naar het belang op grond van het standpunt van de belanghebbende. Dat het uiteindelijke financiële belang veel […]

Beroep actrice op gelijkheidsbeginsel slaagt niet

Een belastingplichtige die zich beroept op het gelijkheidsbeginsel moet dan aantonen dat de Belastingdienst een bepaald beleid voert met het oogmerk van begunstiging. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt ook als de Belastingdienst in een meerderheid van met belastingplichtige vergelijkbare gevallen wel de gevraagde faciliteiten toepast. Een actrice heeft in een jaar loon van een […]

Gewijzigde bijtelling meer dan één auto van zaak in 2022

De Belastingdienst gaf in een eerder bericht aan dat het beleid ten aanzien van de bijtelling voor privégebruik van situaties waarin een werknemer over meer dan één auto van de zaak beschikt met ingang van 2021 is gewijzigd. Naar aanleiding van praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten de wijziging uit te stellen tot 2022. Momenteel hoeft […]

Uit natuurlijke verbintenis voldane rente niet aftrekbaar

Stel dat ex-partners in een echtscheidingsconvenant afspreken dat de ene partner de rente voor de woning van de andere partner rechtstreeks betaalt. Dan drukt de rente niet op de andere partner en is voor die andere partner daarom niet aftrekbaar. In 1997 trouwt een echtpaar in gemeenschap van goederen. In 2000 wijzigen de huwelijkspartners hun […]

Particulieren

Ondernemers