Enter your keyword

Artikelen

Fiscus moet schuldregeling studerende schuldenaar accepteren

In twee afzonderlijke zaken hebben twee verschillende rechtbanken een verzoek om een dwangakkoord toegestaan. Zowel de gemeente als de Belastingdienst moest genoegen nemen met het aanbod van de belastingschuldige. De rechtbanken meenden dat gezien de omstandigheden het weigeren van medewerking niet redelijk was. Rechtbank Rotterdam behandelt een zaak van een man die zijn schuldeisers de […]

Weinig nieuwe cao’s

Er worden nog steeds weinig nieuwe cao’s afgesloten. Dit komt door onzekerheid over een tweede coronagolf en een mogelijke nieuwe lockdown meldt AWVN. Op dit moment heeft een recordaantal van 246 cao’s de einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. AWVN stelt wel vast dat in veel bedrijven en bedrijfstakken de onderhandelingen […]

Tegenbewijsregeling box-3 spaarders onderzocht

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief om te onderzoeken of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Het gaat dan om de vermogensrendementsheffing voor de jaren vanaf 2017. Al geruime tijd leeft de wens om de vermogensrendementsheffing beter aan te laten sluiten bij het werkelijke […]

Btw-vrijgestelde managementdiensten voor artsenmaatschap

Zijn de managementactiviteiten van een maatschap van medisch specialisten bijkomend of alleen kunstmatig te splitsen van de medische diensten? Als de managementdiensten bijkomend zijn, zijn ze vrijgesteld van btw. Tot dit oordeel kwam althans Rechtbank Noord-Nederland. Een aantal medici met verschillende specialismes werken samen in een maatschap. Deze maatschap heeft een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met […]

Verkeerde functie-indeling Schoonmaak-cao gecorrigeerd

Een schoonmaker verricht in een bedrijf in hoofdzaak natte schoonmaakwerkzaamheden en moet daarvoor beschermende kleding dragen. Voor Hof Den Haag is het de vraag of de schoonmaker in de juiste functie is ingedeeld. Een schoonmaker in een vleesverwerkend bedrijf verricht in hoofdzaak natte schoonmaakwerkzaamheden en moet beschermende kleding dragen. De werknemer en zijn werkgever zijn […]

Inspecteur moest bekend zijn met huwelijksgemeenschap

Als een in gemeenschap van goederen gehuwde dga via een verkoop een voordeel uit terbeschikkingstelling behaalt, krijgt de echtgenoot van de dga fiscaal gezien de helft toegerekend. Geeft de echtgenoot per abuis dit voordeel niet op en bevat de verkoopovereenkomst een aanwijzing van het bestaan van de huwelijksgemeenschap? Dan kan de fiscus later niet navorderen […]

Definitieve vaststelling subsidie NOW-1 gestart

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen sinds 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen een uitgebreide controle. Bij een subsidie onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op […]

Ingangsdatum twaalfjaarstermijn bij schenking is EU-proof

De navorderingstermijn bedraagt twaalf jaar als het gaat om een bestanddeel van het belastbar bedrag dat is opgekomen of wordt gehouden in het buitenland. In het geval van een verzwegen schenking kan deze termijn in beginsel ingaan als de schenker overlijdt. De Hoge Raad ziet hierin een belemmering van het kapitaalverkeer, die in principe is […]

Particulieren

Ondernemers