Enter your keyword

Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Volgens recente cijfers van AWVN werken de kraptes op de arbeidsmarkt steeds sterker door in de loonstijgingen die vakbonden en werkgevers met elkaar afspreken. Bedrijfstakken met de grootste kraptes – de bouw met 15.000 vacatures en de zorg met ruim 100.000 vacatures – kennen ook de hoogste loonafspraken: respectievelijk 2,9% en 2,6% op jaarbasis.
Terwijl is sectoren waar werkgevers moeite hebben om geschikt personeel aan te trekken de hoogste loonafspraken worden gemaakt, blijft de loonontwikkeling juist achter in sectoren waar herstructurering plaatsvindt. Voorbeelden daarvan zijn de financiële dienstverlening (door technologische ontwikkelingen) en de detailhandel (concurrentie van webwinkels).
De ontwikkelingen van de afgelopen maanden in het arbeidsvoorwaardenoverleg tonen volgens AWVN ook aan dat de cao-cyclus, zoals steeds in de afgelopen decennia, iets achterloopt bij de economische cyclus. Sinds februari 2017 werd iedere kalendermaand een hogere gemiddelde loonafspraak geboekt. Ook de eerste cao’s van mei wijzen in deze richting. Voor 2018 staat het gemiddelde inmiddels op 2,21%. In april kwamen zeventien nieuwe cao’s tot stand met een gemiddelde van 2,61%.
Bron: AWVN 15-05-2018

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd